Krav til undervisningen

Kravene til undervisningen på Ludwig-Andresen-Schule følger de overordnede krav til undervisningen fra Deutscher Schul- und Sprachverein (DSSV) og det danske undervisningsministerium.

Fachanforderungen