Antimobbe-koncept

Antimobbe-koncept på Ludwig-Andresen-Schule

Målet:

 • At elever, medarbejdere og forældre føler sig trygge på skolen
 • At vi behandler hinanden respekt- og hensynsfuldt
 • At vi er parate til at gå på kompromis
 • At ingen form for mobning finder sted på skolen, hverken i den direkte kontakt, på sociale medier eller i anden form

Sådan forebygger vi mobning

  • Når samme person systematisk og gentagne gange bliver til offer
  • Når aggressiv opførsel strækker sig over en længere periode
  • Når offeret opfattes som underlegen og ikke kan hjælpe sig selv
  • Når mobberen misbruger sin sociale magtposition

  (Se Stefan Korn (2006) Mobbing in Schulklassen). Medarbejderne og bestyrelsen for LAS udviklede denne definition: “Permanent ydmygelse gennem verbal, psykologisk og/eller fysisk vold samt målrettet udelukkelse af en eller flere personer uden mulighed for selvhjælp.”

 • Behandler hinanden med respekt, anerkendelse og påskønnelse
 • Fremmer styrkerne hos eleverne og medarbejderne igennem positiv psykologi
 • Opretter regler sammen (elever og medarbejdere) og styrker den sociale interaktion
 • styrker skolefællesskabet ved at gennemføre aktiviteter på tværs af klasserne og aktiviteter med forældrene flere gange om året
 • Håndterer udfordringer med fairness og tolerance.

Der findes mange måder at styrke alles velbefindende på og dermed at minimere risikoen for mobning. Det meste af arbejdet foregår i klasseværelset samt på skolegården, hvor eleverne lærer, at vi alle er forskellige. LAS skaber et tolerant skoleklima igennem aktiviteter som: klasselærerens tætte kontakt til eleverne samt den tætte kontakt til de forskellige faglærere og gårdvagten.

 • Den tætte kontakt imellem skolen og hjemmet
 • Vores to trivselsdage pr. skoleår pr. klasse med målet at styrke klassesamfundet og samværet
 • Valget af tillidslærer
 • Den aktive deltagelse af klasse- og skolerepræsentanter i skolens hverdag
 • Skolerepræsentantens regelmæssige møder med skoleledelsen
 • Vores regelmæssige sammenkoster i skolens Aula, både i klassetrinene samt store fællestræf
 • Fælles aktiviteter i frikvarterene, udflugter og sportsbegivenheder
 • Vores forældreaftener, besøgsdage og skole-hjem-samtaler to gange om året
 • Vores bestyrelsesarbejde
 • Vores årlige aktiviteter som fx familiedagen, banko, julearrangementet og udflugter
 • Venskabselever imellem de ældre elever fra grundtrinet og børnehavsklassens elever

Vores koncept retter sig efter “Gesetz zum undervisningsmiljø” 

Inventionskette bei Mobbing