Evaluering

Ifølge Friskoleloven skal evalueringen sikre, at undervisningen er så effektiv som mulig. For at sikre dette udfører Ludwig Andresen-skolen mange forskellige aktiviteter.

Alle evalueringsaktiviteterne beskrevet nedenfor skal ses i sammenhæng.
De hjælper os med konstant at følge op på eleverne på Ludwig-Andresen-Schule gennem alle skoleår.

Hver elev skal modtage støtte, der passer til dennes evner og færdigheder. Vi kan kun opnå dette, hvis vi ser eleverne som individer. På denne måde kan vi møde den enkelte elev og kan forme læringsprocesserne individuelt og differentieret.

Die Aktivitäten im Einzelnen:

To gange om året bliver der foretaget en standpunktsevaluering af den enkelte elev: i slutningen af det første halve år og ved skoleårets ende.

For 0. til 4. klasse bliver disse skrevet i form af en rapport.

For 5. til 9. (og 10.) i form af karakterblade.

Mindst to gange i løbet af skoleåret bliver der afholdt skole-hjem-samtaler. Forældre og elever bliver inviteret til individuelle samtaler med klasse- og faglærere. Baseret på en selvvurdering af eleven omhandler denne samtale elevens faglige standpunkter og den videre læringsudvikling, herunder også planer for den fremtidige læreproces.

Hver 14. dag afholdes der lærerkonference, hvor alle lærere fra alle klassetrin deltager. Et helt essentielt punkt på dagsordenen er eleverne, især de elever der kræver mere opmærksomhed af skolens medarbejdere.

På konferencen bliver der talt om eleverne og deres udvikling. Derudover bliver der snakket om eventuelle handlingsplaner og deres virkning.

Vi finder det vigtigt, at alle lærere er til stede, når der bliver diskuteret diverse spørgsmål ang. eleverne. På denne måde bliver alle informeret, og alle har mulighed for at byde ind og tage stilling.

I regelmæssige afstande bliver der afholdt trin-,fag- og klassekonferencer. Her mødes de pågældende lærere for at planlægge undervisning og reflektere sammen. Ofte er disse konferencer udgangspunkt for fælles undervisning og aktiviteter.