Datalov

Vi er ansvarlige for data, som registreres når eleven bliver tilmeldt skolen

vores kontakt:
Tel.: +45 74 72 25 21
E-Mail:las@tondern.dk
CVR.Nr.: 31 12 69 16

Vi behandler personoplysninger for at være i stand til at opfylde vores forpligtelser som skole, hvor vi er underlagt den danske friskolelov og de tilhørende regler. Når vi indhenter personlige data af elev og elevens forældre gør vi dette for at kunne ansøge om statslige tilskud.

Som grundlag behandler vi kun generelle data som navn, adresse, e-mail og telefonnummer. I enkelte tilfælde behandler vi også specielle typer persondata (følsomme oplysninger såsom elevens sundhedsdata. Dette sker efter aftale og indhentning af specifik samtykkeerklæring).

Grundlæggende indhenter og behandler skolen udelukkende de personlige data hos elever og elevens forældre. Skolen retningslinjer viser, hvornår en medarbejder har adgang til elevernes og forældrenes personlige data. For eksempel har kun skolelederen adgang til alle personlige data. Klasselæreren har kun adgang til data for de børn, der er i lærerens klasse. Skolen videregiver data til Uddannelsesministeriet og andre offentlige instanser i det tilfælde, at vi er forpligtet til at gøre dette i forhold til de givne regler.

Skolen opbevarer data i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for denne sektor (se link). Som grundlag bliver personlige data kun opbevaret så længe det er nødvendigt for at opfylde skolens forpligtelser. For eksempel bliver alle personlige data om eleven samt elevens forældre slettet, så snart eleven forlader skolen.

Forældre har til hver en tid mulighed for at tilbagekalde tilladelser og samtykkeerklæringer. Dette foregår skriftligt per E-mail til skolen (se punkt 1).

Skulle der ønskes en tilbagekaldelse ændrer dette ikke den tideligere lovlige håndtering af data, som der er udstedt samtykkeerklæring for. En tilbagekaldelse virker ikke med tilbagevirkende kraft.

I henhold til persondataloven har registrerede forældre en række rettigheder, når det kommer til håndtering og behandling af personlige data. Hvis der er et ønske om at udøve disse rettigheder, gøres dette ved at kontakte skolen.

Retten til at se data
Forældre har ret til at se deres egne personlige oplysninger, der håndteres af skolen samt en række andre oplysninger.

Retten til rettelse
Forældre har ret til at rette forkerte personoplysninger.

Retten til at slette data
I særlige tilfælde har forældre ret til at få personlige oplysninger slettet, inden de slettes i henhold til almindeligt gældende regler.

Retten til begrænset databehandling
I særlige tilfælde har forældre ret til begrænset behandling af deres personlige data. I disse tilfælde må dataene fremtidigt kun behandles med samtykkeerklæring (med undtagelse af lagring af data) eller for at fastlægge lovlige krave for at følge op eller for at forsvare eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
I særlige tilfælde har forældre ret til at gøre indsigelse mod den sædvanligvis lovlige behandling af deres personlige data. Du kan også gøre indsigelse mod brugen af ​​personlige data til direkte markedsføring

Yderligere information om personlige rettigheder findes i Datatilsynets “vejledning om de registrerede rettigheder”, www.datatilsynet.dk.

Forældre har ret til at indgive klager til Datatilsynet, hvis der er utilfredshed med håndteringen af ​​deres personlige data. Kontaktoplysninger fra Datatilsynet kan også findes på deres hjemmeside, www.datatilsynet.dk.