Skoleprofil

Overordnet arbejder vi efter konceptet for den positive psykologi.
Det betyder, at vi ser det som vores opgave at anerkende hinandens styrker, fremme disse og anvende dem målrettet.

Lær vores skole bedre at kende under de følgende punkter:

Vores skole arbejder under loven for friskoler og private grundskoler og retningslinjerne fra vores hovedorganisation DSSV (Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig). Vi har status som offentlig skole for det tyske mindretal, og der skal derfor ikke betales et månedligt bidrag til skolen.

Hos os er alle, som vil tilbyde sit barn en tosproget skolegang, velkomne.

Vi har muligheden for at vise vores elever både den tyske og den danske kultur, og vores elever lærer begge sprog. Eleverne lærer tyske traditioner at kende, fx får eleverne en ”Schultüte” på indskolingsdagen, og der bliver afholdt lanterneoptog og julearrangementer. På samme måde lærer eleverne danske traditioner at kende, fx den årlige fastelavnsfest, luciaoptog og sidste skoledagstraditionen med udklædning og sjov og ballade fra afgangsklasserne.
Hvert år fejrer vi i juni sammen med hele det tyske mindretal og alle tilhørende institutioner vores traditionelle Knivsbergfest med masser af sport, kultur og sjov.

Vi arbejder konkret efter de pædagogiske og faglige krav, som kommer fra DSSV og retter sig efter de pædagogiske og faglige krav fra Slesvig-Holsten (Fachanforderungen der Primarstufe und Sek I), og efter de fra pædagogiske og faglige krav, som kommer fra Danmark (Fælles Mål).

Særligt for de tyske mindretalsskoler er, at eleverne i slutningen af 9. klasse, henholdsvis 10. klasse, går op til både den danske folkeskoles afgangseksamener og de tyske afgangseksamener (9. Klasse: ESA = erster allgemeinbildener Schulabschluss og 10. Klasse: MSA= mittlerer Schulabschluss).

Vi har ca. 160 elever fordelt på 10 klasser – fra børnehaveklassen til 9. klasse. Vores klasser er mindre, mere overskuelige og dermed mere personlige. Vi kender vores elever og holder tæt kontakt til forældrene, blandt andet gennem årlige forældreaftener, der bliver afholdt af klasselæreren, forældrekonsultationer og invitationer til forskellige skolearrangementer. Vi opfordrer forældrene til at understøtte og deltage aktivt i skolens liv – alt sammen for at følge og fremme børnenes udvikling.

Vores engagerede ansatte er grundlaget for vores daglige arbejde. Vi har en høj faglig standard med viden om, hvordan det bedste indlæringsmiljø bliver skabt, og det er især i arbejdet med tosprogethed, at vi adskiller os fra andre skoler.
Vi arbejder efter en holistisk og moderne pædagogik med fokus på elevernes individuelle styrker og muligheder. Vores retningslinje er her konceptet omkring ’positiv psykologi’ med inspiration fra Helle Fisker.
Udfordringer og indlæringsbesvær tager vi omgående hånd om, og vi inddrager professionelle ressourcer: Igennem det tyske PPR har vi inden for det tyske mindretal et kompetent team, som hurtigt og kompetent understøtter vores arbejde, og derudover har vi også et tæt samarbejde med Tønder Kommunes PPR.

Det er vigtigt for os at bruge de digitale medier bevidst og meningsfuldt. Skridt for skridt har vi indført det digitale arbejde i vores hverdag, og hos os er alle klasser udrustet med wifi og digitale tavler. Derudover stiller vi bærbare computere til rådighed for eleverne i relevante undervisningssammenhænge. Fra 4. klasse arbejder vi med konceptet BYOD (Bring Your Own Device). Dette gør vi for at lære eleverne at blive fortrolige med deres egen computer igennem årene op til folkeskolens afgangseksamener.

Skoleintra og Office 365

Vi bruger Skoleintra til at kommunikere sikkert med elever, forældre og medarbejdere. Derudover gør vi brug af en digital læringsplatform, hvor eleverne fra mellemtrinet og op har mulighed for at arbejde med opgaver alene eller i grupper, og de kan aflevere den færdige opgave direkte til læreren.
Office 365 er et fælles grundlag på alle tyske skoler, og alle elever får tilgang til Office-pakken.

I 4, 5. og 6. klasse undervises eleverne 1 time om ugen i, hvordan de bruger office-programmerne.

Lejrskoler og ekskursioner er en fast bestanddel af klassernes årsplan, og formålet er at udvikle og styrke de sociale relationer. Derudover lægger vi også vægt på at lære forskellige steder og i nye omgivelser.
Børnehaveklassen tager som regel på flere dagsudflugter, 1. -og 2. klasse tager på lejrskole med en til to overnatninger i grænselandet samt dagsudflugter. 3. klasse tager på lejrtur med tre overnatninger. I 4.-7. klasse er der lejrskoleophold med 5 overnatninger, og hver klasse besøger Bornholm én gang.
Vores 8. klasse tager på lejrskole med 5 overnatninger på ”Knivsberg”.
9. klasse er enten en uge i Berlin eller en uge på skiferie i Østrig.

Skolen har også ”trivselsdage”.
To dage om året afsættes til ”trivselsdage”, hvor vi fokuserer på de sociale interaktioner i klassen, og hvor klasselæreren tager udgangspunkt i den enkelte klasses behov. Typisk bliver der behandlet emner som ”Hvordan forebygger vi mobning?” eller ”Vi styrker vores klassefællesskab”.

Samarbejdet mellem elever, forældre, lærere og andre medarbejdere er præget af gensidig respekt.
Vi plejer og opmuntrer hjælpsomlighed, en venlig og høflig omgang med hinanden og værdsætter en god og tæt kommunikation.

Vold eller mobning tolereres ikke på vores skole, og vi har udarbejdet en klar antimobbestrategi, som vi handler efter, så vi hurtig kan gribe ind i eventuelle situationer.

Som skole forbereder vi ikke kun eleverne på afgangseksamener, men også på et selvstændigt liv. Selvstændighed opstår igennem egen tænkning og egne handlinger og ved at tage ansvar for sig selv og andre. For os er det vigtigt at formidle disse værdier i skolens hverdag. Et konkret eksempel er vores elev- og klasseråd. I disse udvalg lærer eleverne at udtrykke deres meninger og at få og tage ansvar i forhold til deres hverdag i klassen og på skolen.