Eksamens resultater

Folkeskolens prøve FP 9 + FP 10

Eleverne fra 9. og 10. klasse på Ludwig-Andresen-Schule deltager i de årlige eksamener fra det danske undervisningsministerium: Folkeskolens afgangsprøver (FP9 og FP10), med undtagelse af faget religion.

Efter gennemførelse af eksamen bliver der udstedt et det danske afgangsbevis (Folkeskolens afgangsbevis). Efter 9. klasse kan der dertil udstedes et tysk afgangsbevis (Schleswig-Holsteinischer ESA). Ved gennemførelse af 10. klasse kan der udstedes et tysk MSA-skolebevis, hvis alle betingelser er opfyldt.

Prüfungsergebnisse

Zeugnisse und andere Formen der Leistungsbewertung an der Ludwig-Andresen-Schule

I klassetrinet fra 1. til 4. klasse bliver der afholdt skole-hjemsamtaler i januar. Derefter bliver der udfærdiget skriftlige udviklingsrapporter for eleven.

I klassetrinet fra 5. til 7. klasse bliver der givet karakterer i januar efter den tyske karakterskala. Derudover bliver der afholdt skole-hjem-samtaler. I juni bliver der givet karakterer for det andet halve skoleår. Begge gange gives karaktererne på et karakterblad, som eleven får med hjem.

I 8. klasse bliver der givet karakterer i januar efter den danske karakterskala. Derudover bliver der afholdt skole-hjem-samtaler. I juni bliver der givet karakterer for det andet halve skoleår. Begge gange gives karaktererne på et karakterblad, som eleven får med hjem.

I klasse 9 og 10 bliver der udstedt karakterblade hhv. i uge 49 og i uge 10 efter den danske karakterskala. Derudover afholdes en forældrekonsultation i forbindelse med det første karakterblad. Det aktuelle standpunktsniveau bliver senest meddelt eleven én uge inden starten af eksamen og overført til prøveprotokollen.

Vi stræber efter et højt fagligt niveau blandt vores elever. Det grundlæggende princip er, at vi “møder eleverne på øjenhøjde – intellektuelt, socialt, psykologisk”. Vores tosprogethedskoncept “tysk og dansk helt fra begyndelsen” stiller allerede høje krav til eleverne, hvis sproglige kompetence senere vil have en positiv effekt på deres professionelle liv.

”Skole” er meget mere end elevens præstation målt i eksamener og udtrykt i ét karakter.
Elevens tryghed i en overskuelig skole, et aktivt skoleliv, forberedelsen til videreuddannelsen og en helhedsdannelse er prioriteret højt på LAS, der stræber efter en omfattende egnethed til elevernes liv.
Dertilhørende begreber som tolerance, hensyn, social interaktion, hårdt arbejde, engagement, fleksibilitet, samarbejdsevner, kunstneriske og kreative færdigheder mv. kendetegner skolens elever mere end deres karakterer.

Ausbildungsstatistik

Beim Unterrichtsministerium kann man ebenfalls einsehen wie der Übergang in weitere Bildungsangebote unserer Schüler/innen statistisch verteilt ist.

Ausbildungsstatistik